• Logo
  • Logo
  • Logo

Naše služby

Skupina Lesgroup Vám prostredníctvom svojich spoločností ponúka nasledovné služby

Revitalizácia a obnova

V rámci našej skupiny prostredníctvom spoločnosti LES KORP, s.r.o. zabezpečujeme revitalizáciu a obnovu lesných spoločenstiev poškodených biotickými alebo abiotickými škodlivými činiteľmi.
Na základe dlhoročných skúseností Vám ponúkame poradenstvo pre odvetvie lesníctva a poľovníctva

Pestovná a ťažobná činnosť

V spoločnosti Forestfarm, s.r.o. máme dlhoročné skúsenosti v pestovnej a ťažobnej činnosti.
Poskytujeme komplexné služby pre obhospodarovateľov lesa "na kľúč".
Sme držiteľmi certifikátov
ISO 14001 a ISO 9001

Odborný lesný hospodár

Hlavnou činnosťou spoločnosti GEMERLES, s.r.o. je poskytovanie kvalitných služieb Odborného lesného hospodára.

LESGROUP

Ing. Valér Cmorik
Znalec v odbore lesníctvo

..: odhad hodnoty lesov
..: hospodárska úprava lesov
..: spracovanie dreva
..: poľovníctvo